ซุปหน่อไม้ เมนูเด็ดจากอีสานที่เริ่มหาทานได้ยากในปัจจุบัน