เก็บไว้ในตู้เย็นไม่เสียหาย ด้วย 4 วัตถุดิบที่ช่วยทำให้คุณอิ่มได้ในยามไม่ออกจากบ้าน