9 ปัจจัยส่งผลต่อวงการอาหาร เรื่องที่เหล่าผู้ประกอบการร้านอาหารควรรู้