เรียบง่าย เบาสบาย เหมือนนั่งดื่มและกินอยู่ที่บ้านกับ Curb Café