Loading...

สภาพแวดล้อมถูกทำลาย สมดุลเสีย จุดเริ่มต้นของอาหารยั่งยืน

สภาพแวดล้อมถูกทำลาย สมดุลเสีย จุดเริ่มต้นของอาหารยั่งยืน

                เมื่อไม่นานมานี้มีข่าวแถลงการณ์เรื่องอาหารยั่งยืน หรือ Food sustainability พร้อมแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในเรื่องของการแก้ไขสถานการณ์สำหรับประเทศไทย แม้ว่าจะเป็นหนึ่งในประเทศอู่ข้าว-อู่น้ำของโลก แต่ถ้าไม่ใส่ใจในเรื่องของสภาพแวดล้อมที่ถูกทำลายมากขึ้น ก็อาจทำให้พื้นที่การทำกินของประเทศไทยลดลงด้วยเช่นกัน ซึ่งจุดกำเนิดของปัญหานี้เกิดขึ้นจากคณะกรรมการด้านอาหารของประเทศสหรัฐอเมริกาค้นพบว่าการใช้ชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน รวมไปถึงขั้นตอนการปลูก, การเลี้ยงสัตว์ และการผลิตอาหารเป็นหนึ่งในตัวทำลายสภาพแวดล้อม ทำให้เกิดปัญหาเสียสมดุล และพ่วงเอาปัญหาการเสียชีวิตของผู้คนบนโลกจากการได้รับอาหารที่ไม่ดีและได้สารอาหารที่ไม่ครบถ้วน

foodpanda-food-sustainability-2

ผลการรายงานทางวิทยาศาสตร์เรื่องเกี่ยวกับอาหารของผู้คนบนโลก ช่วยกระตุ้นให้ประชาชนของอเมริกันกว่า ร้อยล้านคนตระหนักถึงปัญหาด้านอาหารที่อาจเกิดขาดแคลนได้ในอนาคต รวมไปถึงปัญหาด้านโรคร้ายต่างๆ ที่คุกคามชีวิตคนอเมริกันสูงกว่าเดิมเป็นเท่าตัว โดยเฉพาะโรคยอดฮิตอย่างโรคความดันสูง โรคเบาหวาน และโรคหัวใจยังคงมาเป็นอันดับ 1 จุดเริ่มต้นของปัญหาที่ในรายงานวิทยาศาสตร์ระบุไว้นั่นคือวิธีการปลูกและการปศุสัตว์ของเกษตรกร ที่มีการปรับเปลี่ยนมาใช้สารเคมี สารเร่งโต และสารต่างๆ ที่ไม่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมกันมากขึ้น ทั้งยังมีระบบจัดการปัญหาเรื่องมูลสัตว์และสภาวะต่างๆ ของการเลี้ยงสัตว์ที่ไม่ถูกต้อง จึงก่อให้เกิดเป็นมลพิษทั้งทางดินและทางอากาศ พร้อมสร้างปัญหาใหญ่ให้กับสภาพแวดล้อมจนเกิดความเสื่อมโทรมลง ซึ่งปัญหาเหล่านี้เมื่อมองในระยะไกลจะเห็นได้ชัดเจนว่าส่งผลทำให้ทั้งสภาพดิน ฟ้า อากาศแปรปรวน จนทำให้พื้นที่ทํากินเสื่อมโทรมจนไม่สามารถปลูกผักหรือผลไม้ได้ตามเดิม แม้แต่เนื้อสัตว์ก็ไม่มีคุณภาพเพราะถูกเลี้ยงด้วยสารเคมี จนกลายมาเป็นปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นและเป็นปัญหาที่เพิ่มสูงขึ้น แต่ที่น่ากลัวกว่านั้นคือการทำให้อาหารโลกลดลงไปด้วย เพราะพื้นที่ทำกินถูกทำลายจนไม่สามารถปลูกหรือเลี้ยงสัตว์ได้ตามเดิม ทั้งหมดนี้จึงคือจุดเริ่มต้นของการเกิดอาหารยั่งยืน ที่มีการรณรงค์ให้ปลูกพืชผัก, ผลไม้ และการเลี้ยงสัตว์ในแบบที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น เพื่อให้เกิดผลดีต่อสภาพแวดล้อมและเป็นการช่วยฟื้นฟูพื้นที่ทำกินให้กลับมาใช้ได้อีกครั้ง

                สำหรับประเทศไทยแล้วโครงการอาหารยั่งยืนเริ่มเป็นรูปร่างมากขึ้น เพราะมีการวางแผนและการเตรียมตัวรับมือต่อสถานการณ์นี้อยู่เสมอ ดังนั้นถ้าคุณต้องการช่วยโลกให้สามารถผลิตอาหารได้ยาวนาน ขอแนะนำให้เลือกรับประทานอาหารสุขภาพที่มีขั้นตอนการทำที่สะอาดและเลือกใช้วัตถุดิบแบบออกแกนิคหรือเกษตรอินทรีย์มากขึ้น ซึ่งถ้าคุณสนใจอาหารสุขภาพขอแนะนำ broccoli revolution ร้านอาหารที่เน้นวัตถุดิบสดใหม่ ให้ความอร่อยที่ลงตัวด้วย broccoli revolution menu ที่หลากหลาย รสชาติดี มีอาหารมังสวิรัติให้บริการ อาหารทุกเมนูของ broccoli revolution จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าดีต่อสุขภาพและดีต่อโลกอย่างแน่นอน

Article Written By poom

Join the discussion now!

Share this story